Zerwanie obrad komisji ładu – nie dla kleru i biznesu!

W czwartek 19 maja Komisja Ładu Przestrzennego chciała uchwalić plan pozwalający na wyburzenie szkół i obsianie skwerów wieżowcami na Śródmieściu Południowym. Jeden z nich to intratny interes warszawskiej kurii – z samej dzierżawy ziemi pod drapacz chmur kościół ma zarabiać ponad 2,5 miliona zł miesięcznie. Mieszkańcy wyczerpali wszystkie drogi formalnego sprzeciwu – od uwag i protestów wspólnot, przez radę osiedla, poszczególne komisje dzielnicowe, po samą radę dzielicy. Wszystkie uwagi zostały odrzucone przez ratusz. Ostateczną decyzję o budowie wieżowców miała podjąć Komisja Ładu – to tam zorganizowano protest, który zakończył się zerwaniem obrad. Walka o zachowanie i poszerzenie zdobyczy publicznych zatem wciąż trwa, kolejna odsłona w czerwcu – zapraszamy do protestów i zablokowania planów wąskiej grupy interesu.