od Żurawlowa do Bogoty: Zawłaszczanie ziemi na świecie. Spotkanie z aktywistami z Kolumbii

środa, 27 listopada 2013 19:00

Kawiarnio księgarnia Wrzenie Świata 
ul. Gałczyńskiego 7, Warszawa

Goście: Abilio Peña z Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
César Jerez z Cimitarra River Valley w Catatumbo ( ACVC )
Juana Pablo Soler z CENSAT

hiszpański i angielski (tłumaczenie na polski)

Obrazek

Trwający od lat 70′ XX wieku konflikt militarny w Kolumbii na wiele sposobów przyczynia się do usuwania drobnych rolników, ludności tubylczej i Afro- Kolumbijczyków z ich ziemi. Za pomocą grup paramilitarnych i przestępczych przejmuje się kontrolę nad dużymi połaciami ziemi na potrzeby kopalni złota, wydobycia ropy naftowej oraz zakładania plantacji oleju palmowego. W świetle światowego wyścigu po zasoby naturalne, nowych umów o wolnym handlu oraz rządowej promocji górnictwa i agrobiznesu, jest mało prawdopodobne aby popyt na ziemie w Kolumbii miał słabnąć.

Ziemia jest bez wątpienia jednym z najbardziej spornych zagadnień w trwających obecnie rozmowach pokojowych w Hawanie. Trwający konflikt zmusił miliony ludzi do opuszczenia swojej ziemi, zawłaszczonej w imię interesów ekonomicznych. Podczas spotkania przedstawiciele kolumbijskiego społeczeństwa obywatelskiego będą dzielić się swoimi doświadczaniami na temat zawłaszczania ziemi.

Spotkanie jest częścią szerszej Europejskiej kampanii rzeczniczej i przekrojową prezentacją procesu zawłaszczania ziemi w Kolumbii w kontekście obecnych rozmów pokojowych. Każdy z naszych kolumbijskich gości zaprezentuje kwestię zawłaszczania gruntów z innej perspektywy. Po prezentacji zapraszamy do dyskusji.

Jakie są główne przyczyny zawłaszczania ziemi w Kolumbii?
Jaki wpływ na przebieg procesu pokojowego ma zawłaszczanie ziemi i jakie perspektywy rozwiązania konfliktu istnieją na chwile obecną?
Jak możemy być pewni, że nasze rządy i przedsiębiorstwa nie współuczestniczą w łamaniu praw człowieka ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *