Solidarnie z Reaktorem!

Solidaryzujemy się z eksmitowanym skłotem RC10!

Potępiamy przemoc policji, tak samo jak osób utożsamiających się z naszym środowiskiem, których przemocowe działania poprzedziły eksmisję. Zastraszanie osób pod wpływem niesprawdzonych informacji i plotek godzi w takie  podstawowe wartości jak wzajemna solidarność i zaufanie. Oddolne grupy anarchistyczne i wolnościowe wypracowują te wartości po to, by tworzyć realną polityczną alternatywę dla relacji dominacji silniejszych nad słabszymi. Dla20170224_232541tego działanie osób, które pod wpływem plotki usiłowały narzucić swoją wolę kolektywowi Reaktor, postrzegamy jako represyjne i sprzeczne z naszymi politycznymi wartościami. Eksmisja Reaktora pokazuje, że takie działania wyłącznie szkodzą naszemu ruchowi, zarówno w sferze działań politycznych (zniknęło jedno z dwóch autonomicznych centrów społecznych w Krakowie), jak i w sferze wzajemnego poczucia bezpieczeństwa. Na takich akcjach zyskuje jedynie aparat represji i władze. Dlatego odcinamy się zarówno od rozpowszechniania szkodliwych plotek, jak i od osób, które kierują przemoc w kierunku grup anarchistycznych. Zachęcamy do wyrażania wsparcia dla Kolektywu Reaktor oraz odcięcia się od tego typu praktyk i ich sprawców. Solidarność naszą bronią!

Inne oświadczenia:

Oświadczenie kolektywu Reaktor

Oświadczenie grupy wawa3