Polish language for foreigners at Street University – język polski dla cudzoziemców na Uczelni Ulicznej

Free classes every Wednesday at 5 pm starting February 25th.

 

Darmowe zajęcia co środa o godz. 17, pierwsze zajęcia 25 lutego.

 

ulotka dla Julii front

 

ulotka Julii tyl