Papua Zachodnia- historie walk społeczności lokalnych

Papua Zachodnia- historie walk społeczności lokalnych z biznesem pod indonezyjską okupacją- spotkanie 09 IV u bodzia.

papua zachodnia plakat

papua zachodnia ulotka

 

 

West Papua, the western half of the island of New Guinea, has been the scene of ongoing conflict for over 50 years as the Indonesian military tries to assert its dominance over the Papuan people. Most of the news about West Papua which reaches us in Europe is connected to this conflict – the military opens fire on a demonstration, an activist is imprisoned for treason. But behind the headlines there are a million different struggles as individual Papuans and their communities try to live their everyday lives in this violent society that is so determined to marginalise its indigenous inhabitants. In the cities Papuans struggle to survive when they have been squeezed out of the economy by migrants from elsewhere in Indonesia. In rural villages, people have to contend with oil palm and sugar cane plantations, logging and mining companies, who are owned by Indonesia’s elite or foreign multinationals,invariably backed up by police and military. And since the New Guinea rainforests are the third largest tropical forest on the planet, their struggle for cultural survival will have impacts around the globe.

This is the story of some of those local struggles, told using photographs and video made by local Papuan activists. There will also be a distro of pamphlets highlighting different struggles not just in West Papua, but also in Indonesia and the rest of South East Asia.

Papua Zachodnia – zachodnia część wyspy Nowej Gwinei – arena konfliktu od przeszło 50 lat, odkąd indonezyjskie wojsko stara się utrwalić swoją dominację nad rdzenną ludnością. Większość docierających do Europy wiadomości z Papui Zachodniej ma związek z konfliktem – ‘wojsko strzela podczas demonstracji’, ‘aktywista uwięziony i oskarżony o zdradę’. W rzeczywistości mają tam miejsce miliony różnego rodzaju napięć. Rdzenni Papuasi i ich społeczności próbują zmagać się z życiem codziennym w tym naznaczonym przemocą społeczeństwie, które jest zdeterminowane by marginalizować ludność autochtoniczną. W miastach Papuasi walczą o przetrwanie, podczas gdy zostają bezwzględnie wypychani z systemu ekonomicznego przez migrantów z innych części indonezyjskiego archipelagu. Poza miastami tutejsza ludność musi zmagać się z należącymi do indonezyjskich elit lub zagranicznych koncernów plantacjami palm pod olej palmowy czy trzciny cukrowej, wycinką oraz przemysłem wydobywczym, niezmiennie wspieranym przez wojsko i policję. Ponieważ lasy tropikalne Nowej Gwinei są trzecią co do wielkości tropikalną dżunglą świata, ich walka o kulturowe przetrwanie nie pozostaje bez wpływu na planetę.

Na spotkaniu usłyszysz historie niektórych z tych lokalnych walk, opowiedziane za pomocą fotografii i filmów zrobionych przez lokalnych Papuaskich aktywistów. Dostępne będzie distro zawierające broszury mówiące o różnych zmaganiach nie tylko w Papui Zachodniej, ale też w Indonezji i reszcie Południowo-Wschodniej Azji.