“Klimat i kalitalizm” spotkanie dyskusyjne

“Klimat i kapitalizm”

na spotkanie dyskusyjne zapraszają Think Tank Feministyczny i Kolektyw Syrena.
Niedziela, 17 listopada, 2013, godz. 18. Syrena, ul. Wilcza 3O

ENGLISH HERE discussion on “Climate and Capitalism”

climate justice

Pora przewietrzyć polską debatę o klimacie. Odniesiemy się do relacji między akumulacją węgla w atmosferze a akumulacją kapitału.Zadamy pytania o kto zarabia tak na „truciu” jak i na „ocalaniu” atmosfery, a komu wszystkie koszty dopisywane są do rachunku. Jaki wpływ mają polityka klimatyczna i koncepcje zielonej gospodarki na warunki reprodukcji życia codziennego? Jaki jest ich udział w prywatyzacji przyrody i w nowych rundach grodzeń wywłaszczających ludzi z podstaw do życia? Jakie doświadczenia i argumenty stoją za żądaniami, aby węgiel, złoto, ropa, czy inne surowce zostały w ziemi. Jak i jakie konkretne alternatywy możemy współtworzyć?

Wprowadzenia do dyskusji: Patrick Bond i Ewa Charkiewicz.
Patrick Bond, intelektualista- aktywista zaangażowany w produkcję wiedzy krytycznej i w działalność ruchów eko-społecznych i pracowniczych, profesor Uniwersytetu Kwa Zulu-Natal, dyrektor Ośrodka na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego (Zob. http://ccs.ukzn.ac.za/), autor książek i artykułów, w tym na temat polityk rozwoju, konfliktów o surowce, ekstraktywizmu, polityki klimatycznej, polityki miejskiej.
Ewa Charkiewicz, badaczka i aktywistka, związana z Think Tankiem Feministycznym. Teksty na www.ekologiasztuka.pl, w bibliotekach online Think Tanku Feministycznego i Ekologia Polityczna. Współautorka wkładki TTFem do specjalnego numer Zielonych Wiadomości na Szczyt Klimatyczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *