Oświadczenie Warszawskiej Inicjatywy Pracowniczej: « Syrena Zostaje! »


17 października 2014 odbędzie się licytacja komornicza kamienicy przy ul. Wilczej 30 w Warszawie – Syreny. 15 października 2014 komornik sądowy zaplanował oględziny dla potencjalnych kupców. Ewentualna licytacja zagraża istnieniu jednego z najważniejszych miejsc w Warszawie, które wymykają się zasadom hierarchii, egoizmu i pieniądza. Jest to miejsce, w którym kiełkują rozmaite społeczne inicjatywy, w którym ludzie kwestionując kapitalistyczną alienację, współżyją na zasadach współpracy, równości i pomocy wzajemnej. Nie pozwolimy na likwidację Syreny!

Walka o lepszy, bardziej równy i sprawiedliwy świat toczy się na różnych płaszczyznach życia społecznego. Pracownicy i pracownice w zakładach pracy domagają się wyższych płac, lepszych warunków pracy i prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych. Lokatorzy i lokatorki protestują przeciwko prywatyzacji zasobów mieszkaniowych, podwyżkom czynszów i brutalnym eksmisjom na bruk. Mieszkańcy i mieszkanki miast chcą, aby przestrzeń publiczna służyła przede wszystkim naszym potrzebom , a nie logice kontroli i maksymalizacji zysku. Konflikt społeczny jest bardzo wyraźnie zarysowany – z jednej strony mamy kapitalistów i kapitalistki, kamieniczników i kamieniczniczki, developerów i zabezpieczające ich interesy państwo, z drugiej oddolnie zorganizowane siły społeczne, organizacje lokatorskie i związkowe, ludzi, którzy codziennym, kolektywnym wysiłkiem dążą do realizacji alternatywnego porządku.

Na Syrenie mieszkają osoby, którym na własnej skórze było dane odczuć brutalną kapitalistyczną rzeczywistość. Mieszkają tam lokatorzy i lokatorki eksmitowane ze swoich mieszkań, niskopłatni pracownicy i pracownice, osoby bezrobotne, imigranci i imigrantki, rodziny z dziećmi. Wszystkich łączy jedno – wiara, że wspólnota i solidarność jest jedynym gwarantem bezpieczeństwa, bliskości a, poczucie, że razem można walczyć o lepszy, bardziej sprawiedliwy porządek społeczny. W kolektywie tkwi siła. Kolektyw Syrena ma tej witalności mnóstwo i zaraża nią innych.

My, członkowie i członkinie Inicjatywy Pracowniczej działamy w przestrzeni Syreny od kilku lat. Mieszkańcy i mieszkanki są naszymi przyjaciółmi i przyjaciółkami, naszymi towarzyszami i towarzyszkami walki. Cześć z nas mieszka na samym skłocie. Wiemy, że obojętnie, co nam się w życiu przydarzy, możemy liczyć na pomoc kolektywu. Zresztą nie tylko my – każdy tam może odnaleźć uwolnienie od kapitalistycznego kieratu i zacząć działać na rzecz wspólnego dobra. Dlatego też w najbliższym czasie, kiedy Syrena będzie narażona na nękanie ze strony władzy, policji, komorników i developerów – będziemy solidarnie bronić skłotu, jako jednego z najbliższych nam miejsc w tym mieście. I do tego samego zachęcamy wszystkich, którym zależy na realnej zmianie społecznej.

Warszawska Komisja Środowiskowa OZZ „Inicjatywa Pracownicza”