Komu służą radni? LIST OTWARTY o konflikcie interesów

czaynycztown

Metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz to znany hierarcha katolicki zabiegający o budowę śródmiejskiego wieżowca Roma Tower (zwanego „Nycz Tower”). Michał Czaykowski przewodniczy zaś warszawskiej Komisji Ładu Przestrzennego i ma istotny wpływ na decyzję o pozwoleniu na tę budowę.

Jednocześnie, warszawski arcybiskup i radny są członkami tej samej organizacji o charakterze przedsiębiorczo-religijnym. „Knights of Columbus” czyli Zakon Rycerzy Kolumba, z siedzibą główną w USA, to zrzeszająca wyłącznie mężczyzn, ultra-konserwatywna świecka organizacja katolicka i filantropijna, a zarazem prężna międzynarodowa sieć firm prywatnych. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe Knights of Columbus według rankingu ‘Fortune.com’ mieści się w pierwszej dziesiątce swojej branży w USA, zgodnie ze sprawozdaniem „Najwyższego Rycerza” w roku 2014 operowało polisami na sumę 99 miliardów dolarów (dwukrotnie więcej niż 12 lat wcześniej). Inne sekcje Knights of Columbus, angażują się m.in. w doradztwo finansowe, kredyty i projekty deweloperskie (na portalu „rycerzy” działających w stolicy Filipin, Manili, w sekcji „przedsiębiorstwa posiadane w całości lub większości, widnieje np. korporacja deweloperska „Keys Realty and Development Corporation” oraz „Kompass Credit And Financing Corporation” – instytucja finansowo-kredytowa).

Mamy tu do czynienia z jaskrawym konfliktem interesów. Przewodniczący warszawskiej Komisji Ładu Przestrzennego, Michał Czaykowski, pełni w Zakonie Rycerzy Kolumba istotną funkcję zastępcy „Wielkiego Rycerza Rady św. Wojciecha” (tj. rady „rycerzy” w Warszawie). „Roma Tower” to projekt deweloperski realizowany wspólnie przez spółkę BBI Development i Archidiecezję Warszawską, której przewodzi kardynał Nycz – metropolita warszawski od 2007 roku jest zaś członkiem Rycerzy Kolumba, a w roku 2013 otrzymał nominację na „Wielkiego Przeora”. Zgodnie z umową obu stron, w razie realizacji projektu, „Archidiecezja zyska 55% ze wszystkich zysków związanych z przyszłym biurowcem” o powierzchni 55 tysięcy metrów kwadratowych. Przy obecnych stawkach najmu biurowców, oznacza to zyski dla Archidiecezji w wysokości co najmniej 30 milionów złotych rocznie.

Publiczna funkcja, którą pełni w tym procesie zastępca głównego Rycerza Kolumba, Michał Czaykowski, budzi uzasadnione obawy o bezstronność jego pozycji przy podejmowaniu decyzji przez KŁP. Obawy te potwierdza dotychczasowe, skandaliczne zachowanie przewodniczącego komisji w trakcie obrad nad planem zagospodarowania przestrzennego dla miejsca, gdzie wbrew woli wielu organizacji społecznych miałby stanąć wieżowiec.

Brak przejrzystości i ignorowanie głośnych protestów przy uchwalaniu wspomnianego planu dla części Śródmieścia wpisuje się w stołeczną atmosferę działań na styku ratusza i firm deweloperskich – proces reprywatyzacji zdążył już dostarczyć przykładów, którymi zajmuje się prokuratura. Materialnym wyrazem wieloznacznej roli członków warszawskiego samorządu jest miasto tworzone konsekwentnie wbrew interesom i na niekorzyść jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę uzasadnione obawy co do kolejnych anty-demokratycznych decyzji, jedynym wyjściem z tak niejasnej sytuacji, szanującym klarowne wymogi co do urzędniczej neutralności jest:

– natychmiastowe odsunięcie Michała Czaykowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Ładu i od wpływu na kształt omawianego planu

– zweryfikowanie wszelkich dotąd wnoszonych uwag przez Michała Czaykowskiego w trakcie obrad komisji pod kątem konfliktu interesów

– odsunięcie Michała Czaykowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Etyki, która, jako jeden z wielu organów, powinna zbadać jego działalność w świetle wyżej wymienionych niejasności

Ponadto, dotychczasowy sposób uchwalania planu, w ramach którego ratusz odrzucił wszystkie uwagi mieszkańców i organizacji społecznych, negatywnie opiniujące plan budowy wieżowców (w tym Roma Tower), rodzi wiele podejrzeń co do przejrzystości procesu wykonanej pracy. Domagamy się zatem wycofania wyżej wymienionego planu z obrad komisji i przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych nad jego kształtem. Żądamy równocześnie wstrzymania się z ogłaszaniem wszelkich przetargów na budowę wieżowców na podstawie Warunków Zabudowy do czasu zakończenia konsultacji społecznych.

Kolektyw Syrena oraz:

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów

Ruch Sprawiedliwości Społecznej/Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej