8 Postulatów Zgromadzenia na Radzie Miasta

Władze Warszawy nie pojawiły się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej reprywatyzacji we wtorek 17 maja 2016 r. Obecne na niej lewicowe i anarchistyczne organizacje społeczne oraz osoby niezrzeszone przejęły obrady, traktując to jako okazję do historycznej próby wypracowania wspólnych postulatów dot. reprywatyzacji i warszawskiej polityki mieszkaniowej. Zwołano Tymczasowe Zgromadzenie Ludowe, w ramach którego grupy lokatorskie i skłoterskie wspólnym głosem zaproponowały osiem postulatów. Zostały one następnie zaakceptowane przez inne obecne organizacje (partia Razem i Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza poprosiły o czas na podjęcie konsensualnej decyzji w ramach swoich grup).

8 Postulatów postawionych przez Tymczasowe Zgromadzenie Ludowe na radzie Warszawy dnia 17.05.2016.

 1. Natychmiast odwołać osoby odpowiedzialne za politykę mieszkaniową i reprywatyzację w Warszawie: Bajko, Krettek, Mrygoń, Jóźwiak.

 2. Powołać niezależny komitet społeczny ds. warszawskiej reprywatyzacji i polityki mieszkaniowej (dalej: NKS- Niezależny Komitet Społeczny).

 3. Natychmiast wstrzymać podpisywanie zwrotów w toku reprywatyzacji
  oraz wprowadzić moratorium na eksmisje do czasu przedstawienia
  i wdrożenia programu antykryzysowego przez NKS.

 4. Zweryfikować wszystkie dotychczasowe zwroty, przy możliwości pełnego uczestnictwa przedstawicieli NKS. Ukarać winnych nieprawidłowości i w razie potrzeby zrekomunalizować grunty uzyskane na drodze oszustwa i nie odsprzedane jeszcze innym podmiotom.

 5. Sprawiedliwie zadośćuczynić za wszystkie krzywdy wyrządzone dotychczas lokatorom przekazanym w prywatne ręce w toku reprywatyzacji.

 6. Wycofać się z podwyżek czynszów w mieszkaniach komunalnych
  i socjalnych od 2008 roku plus bezwarunkowo anulować potężne długi spowodowane tymi podwyżkami

 7. Godnie upamiętnić zamordowaną działaczkę lokatorską Jolantę Brzeską i wypłacić sprawiedliwe zadośćuczynienie jej córce Magdzie Brzeskiej.

 8. Uchwalić obywatelski projekt uchwały o prawach lokatorów w reprywatyzowanych budynkach przygotowany przez Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej.

Po burzliwej dyskusji zgromadzenie wstrzymało się z podjęciem apelu o referendum ws. odwołania prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz ze względów organizacyjnych. Najbardziej palącą potrzebą jest wypracowanie narzędzi organizacyjnych, które przełożą się na wprowadzenie w życie postulatów. Trzeba wyciągnąć Warszawę z kryzysu reprywatyzacji i „wolnej amerykanki” mieszkaniowej, gdzie władze wyzbywają się kolejnych instrumentów wpływu na grabieżcze zapędy biznesu. Samo poważne przygotowanie referendum pochłonęłoby zbyt dużo energii, którą należy włożyć w wytwarzanie wspomnianych narzędzi. Zarazem, zmiana władzy nie gwarantuje zmiany polityki mieszkaniowej i powstrzymania grabieży miasta, dopóki najróżniejsze ugrupowania lokatorskie, pracownicze, lewicowe i anarchistyczne nie zjednoczą się wokół konkretnych postulatów na rzecz odwrócenia kryzysu. Jednocześnie, w wypadku nie podjęcia żadnych kroków na rzecz spełnienia postulatów i / lub podjęcia represji wobec którejkolwiek z organizacji sygnującej powyższe postulaty, zgromadzenie zastrzegło, że ponownie rozpatrzy postulat na rzecz referendum ws. odwołania prezydent Warszawy.

8 postulatów podpisały wszystkie warszawskie organizacje lokatorskie:
w imieniu
Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów: Piotr Ciszewski
w imieniu
Komitetu Obrony Lokatorów: Marek Jasiński
w imieniu
Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej i Ruchu Sprawiedliwości Społecznej: Agata Nosal-Ikonowicz, Piotr Ikonowicz, Beata Kordasiewicz, Alicja Strunewska
w imieniu
Kolektywu Syrena: Antoni Wiesztort, Julia Strzemińska, Maria Burza
w imieniu
Komitetu Obrony Praw Lokatorów: Jakub Żaczek

a także organizacje wspierające:

Okręg Warszawski Partii Razem
w imieniu
Pracowniczej Demokracji: Filip Ilkowski, Andrzej Żebrowski, Michał Wysocki
w imieniu
Partii Zielonych: Mateusz Urban
oraz w imieniu własnym: Justyna Samolińska, Katarzyna Murawska, Marek Matczak, Piotr Grzeszyk, Andrzej Krystyniak, Barbara Dąbek, Weronika Samolińska, Rafał Czerski i wiele innych (nazwiska nieczytelne)