OFE muszą odejść — debata

Debata z Oreziak zaproszenie

W 1999 r rząd Polski, szantażowany przez Bank Światowy i Unię Europejską zdecydował się przeprowadzić na 38 milionach ludzi eksperyment o nazwie Reforma Emerytalna. Reforma polegała na całkowitym porzuceniu emerytalnego systemu solidarnościowego (istniejącego w Polsce od początku stworzenia systemu emerytalnego tj. 60 lat), wprowadzeniu indywidualnych kont emerytalnych, a następnie przymusowemu sprywatyzowaniu emerytur. 

Twórcy reformy czas «przejściowy» z jednego do drugiego określili na około 40 lat. Jego rezultatem miały być «emerytury jak nieustające wakacje».

Ale już po kilku latach stało się jasne, że efekty przerosły nasze oczekiwania: średnia emerytura będzie niższa o 30%, miliony ludzi pozostanie bez prawa do jakiejkolwiek emerytury, wiek emerytalny został podniesiony, a ponadnarodowe korporacje finansowe pobrały ponad 19 miliardów złotych prowizji od swojej «ciężkiej» pracy. Co więcej, nowy system emerytalny wpędził budżet państwa na skraj bankructwa.

Zapraszamy wszystkich, pracujących i bezrobotnych, płacących składki i nie, na debatę z udziałem prof. Leokadii Oręziak (SGH), Jakuba Grzegorczyka (OZZ Inicjatywa Pracownicza) oraz Przemysława Wielgosza (Le Monde Diplomatique)

Więcej o książce: www.monde-diplomatique.pl