17.06: Dyskusja o walce rolników w Kulon Progo, Indonezji

kulon progo

17.06: Dyskusja o walce rolników w Kulon Progo, Indonezji

poniedziałek, 17:06 godz. 18:00

Syrena, ul. Wilcza 30

Kulon Progo to nazwa regionu znajdującego się na południowym wybrzeżu Jawy w Indonezji, w Specjalnym Okręgu Yogyakarty. Przez ostatnich kilka lat ta nazwa stała się również symbolem społeczności walczących rolników.

W wyniku 50 lat kolektywnego eksperymentu, udało się owym rolnikom wspólnie pokonać biedę i uzyskać niezależność i samowystarczalność.

Dzisiaj, ta społeczność jest zagrożona przez Sultana Yogyakarty i przemysł wydobywczy, który na terenie Kulon Progo zaplanował budowę kopalni rudy żelaza. Wieśniacy zdający sobie doskonale sprawę z tego, że wszystko co mają, osiągneli o własnych siłach, i utwierdzeni w przekonaniu o sile swojej autonomii, stawiają projektowi zacięty opór. Nie dopuszczają przy tym do zawłaszczenia ich walki przez kogokolwiek, komu płaci się za ‘pomoc’ społecznościom w kryzysie. Zamykają tym samym drogę organizacjom pozarządowym i partiom politycznym, czekającym by wykorzystać zaistniałą sytuację do własnych celów.

Od 2005, od momentu ogłoszenia projektu przez Sultana, liczne akcje miały miejsce: demonstracje, konfrontacje, okupacje biur rządowych czy zwykłe akty samoobrony przed płatnymi bandytami wynajmowanymi przez przemysł wydobywczy.

Wizja mieszkańców Kulon Progo sięga również poza geograficzne granice ich własnej społeczności. Powzięto próby stworzenia większego autonomicznego ruchu (nie tylko) rolników. Wyłania się również sieć solidarnościowa społeczności w walce, tak w Indonezji jak i poza jej granicami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *